Wat is fairtrade?

Wat is Fairtrade?

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst.

Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen.

Fair trade omvat een gegarandeerde minimumprijs voor de producent én een premie.

Oxfam-Wereldwinkels biedt de producenten waarmee het samenwerkt bovendien voorfinanciering aan om hen te wapenen tegen (on)verwachte uitdagingen in de risicovolle voedselhandelsketens

Oxfam-Wereldwinkels voert bovendien campagne voor boeren die op dit moment geen rechtstreeks voordeel genieten via een fairtradelabel. Samen met onze fair trade gelabelde handelspartners en onze ontwikkelingspartners tonen we wat er vandaag misloopt in de wereldhandel en maken we het brede publiek bewust van het onrecht dat miljoenen boeren in het Zuiden treft. We zijn er van overtuigd dat hierdoor steeds meer mensen eisen dat dit model verandert en beleidsmakers niet anders kunnen dan ingrijpen.

bron : Oxfam Wereldwinkels


Om de fairtrade-minimumprijs vast te leggen, houdt men rekening met de aard van het werk, de geleverde inspanning en de koopkracht van de producenten in de regio waar het product geteeld of gemaakt wordt.

Als de marktprijs tot onder deze minimumprijs daalt, betaalt een handelaar uit het fairtradecircuit zijn producent een betere prijs dan een handelaar op de conventionele markt.

Als de marktprijs hoger is dan de minimumprijs, krijgt de producent de marktprijs.

Bovenop de gegarandeerde minimumprijs krijgen de producentengroepen een fairtradepremie. Die premie wordt besteed aan de sociale en economische ontwikkeling van de hele gemeenschap.